დამხმარე საშუალებები

CareSoft™
სკარიფიკატორი


• უმტკივნეულო ჩხვლეტის მექანიზმი
• მაქსიმალური კომფორტისთვის აღჭურვილია 5 სიღრმის პარამეტრით
• მარტივი მომართვის ზამბარიანი მექანიზმი

CareSens®
საკონტროლო სითხე


• გამოიყენეთ CareSens® გლუკომეტრთან ერთად

portfolio

KetoSens™ β-Ketone
საკონტროლო სითხე


• KetoSens™ გამოიყენება CareSens® Dual β-კეტონის მონიტორინგისთვის

portfolio